GESCHIEDENIS

KADETTEN RONSE

En alles zit mee!

KADETTEN RONSE

"WE ZOEKEN EXTRA VRIENDEN"

GESCHIEDENISKadetten Ronse is een onafhankelijke en pluralistische jeugdbeweging gehuisvest in de Waatsbrugstraat 79 te Ronse.

Wij zijn voormalige Kadetten van het Rode Kruis, in 1942 in Ronse opgericht, en die in de geest en navolging van wijlen LC. Picalausa en Jean Droit, beiden befaamde Kadetten en Scoutsleiders en auteurs van verschillende boeken over opvoedingsmethoden voor jongeren en natuurkennis, opnieuw deze manier van leven aan de jongeren willen bijbrengen.


DOEL

Ons doel is altijd geweest en is het nog steeds om bij te dragen tot de ontwikkeling van het kind en de jongere.

Wij willen dit doel bereiken door:

• Een groepsleven waarin alle jongeren van de groep betrokken worden en verrijkt wordt door de persoonlijkheid en levenservaring van de anderen.

• Het stimuleren van en het streven naar autonomie op individueel, team- en groepsvlak.

• De verkenning van de natuurlijke en menselijke omgeving.

Onze activiteiten gaan non-stop het ganse jaar door onder de vorm van wekelijkse samenkomsten, organisatie van uitstappen, weekends, bivakken.

De werking wordt financieel ondersteund door het Ouderscomité Ronse vzw dat tussenkomt in de kosten van werking en de weekends en bivakken.

Kadetten Ronse is ook erkend door de Stedelijke Jeugdraad Ronse als jeugdbeweging.ONZE WAARDEN


Kadetten Ronse is een jeugdbeweging met een missie…

Met een ideaal voor ogen!

Speels en met een groot hart voor avontuur is de Kadetten een plek waar jongeren samen kunnen spelen, samen opgroeien en zich kunnen ontplooien.

Iedere leeftijdsgroep biedt jongens en meisjes ruimte om zich te ontwikkelen tot sportieve, creatieve en sociaal bewogen mensen. Het is een plaats waar ze kansen krijgen om zich een eigen visie en levenshouding te vormen, hiervoor leren opkomen, rekening houden met de anderen en met onze leefomgeving.

Onze Kadetten hebben hun jeugdbeweging zelf in handen. Onze jonge leiding ontwikkelt zelf de keus van de spelen voor de Kadetten dit in samenspraak met elkaar.

Vanuit hun ervaring en realiteit leren kinderen en jongeren zien en voelen wat rechtvaardigheid en geluk betekenen voor hen en dit ongeacht huidskleur, geloof, …


Bij de Kadetten wordt niemand gedwongen om de grenzen van eigen mogelijkheden te overtreffen of om tegen eigen inzichten te handelen.

Wel willen wij de jongeren prikkelen en uitnodigen om hun eigen mogelijkheden te verkennen of hun talenten aan te scherpen.

Al bij al bieden wij de jongeren jaar in, jaar uit een plezierige vrijetijdsbesteding waarin samenwerken, avontuur, zelfstandigheid en ontplooiing hier de goede gevolgen van zijn.


De activiteiten zijn er tevens op gericht dat, naarmate de kinderen ouder worden, de begeleiding soepeler wordt en hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin toeneemt in de groep.

Kadetten Ronse bied structuur aan jongeren.

Eerbied voor de Kadettenwet, zorg voor hun uniform, eerbied voor hun lokaal zijn waarden die aan de jongeren bijgebracht worden tijdens de wekelijkse samenkomsten.


Kadetten Ronse maakt jongeren maatschappelijk actief.

Het merendeel van de leiding is jonger dan 25 jaar. Zo is er steeds aansluiting bij de nieuwe generaties. Zij leren op een natuurlijke manier verantwoordelijkheid dragen. Zij initiëren eigen programma’s, organiseren grote evenementen, bewaken hiervoor de budgetten en leren samenwerken, waardoor zij ook hun eigen kansen en eigen ontplooiing vorm geven.

Tevens organiseren zij tal van sociale activiteiten gericht naar kansarme jongeren en ouden van dagen.
Copyright @ All Rights Reserved